Fezten

tisdag 9 november 2010

Obxd6, dagens projekt

Har nyligen börjat småkoda på ett antal verktyg som ska underlätta i skapandet av karaktärer till rollspelet Eon. Spelet har sina bra och dåliga sidor. Karaktärsskapandet är en sida som lätt kan bli ett helvete: det tar ett par timmar att göra en karaktär. Det är mycket att fylla i, och många värden härleds ur andra. 
  • Tidskrävande
  • Repetitivt
  • Härledda värden
Perfekt för en dator att ägna sig åt, med andra ord. Samtidigt passar jag på att lära mig litet mer om Python, vilket ju egentligen är huvudskälet. Jag försöker förena nytta med nöje nytta, skulle man väl kunna säga.
Hittills har jag hunnit med att skapa ett enkelt kommando-verktyg som använder sig av modulen random för att slå 3T6 nio gånger, och på så sätt få fram karaktärens grundegenskaper. Nu ska jag ge mig själv litet mer att bita i. 

I Eon används något som kallas för OB-tärningar. OB står här för "obegränsade". Det går ut på att om man slår en sexa, byts denna ut mot ytterligare två tärningar. Det vill säga, om man slår OB3T6, så slår man tre tärningar. Vi kan säga att jag slog en etta, en trea och en sexa. Jag byter då ut sexan mot ytterligare två tärningar, med vilka jag slår fyra och tre. Resultatet av OB3T6 blir i det här fallet: 
1 + 3 + 4 + 3 = 11.

Planen är att skapa en modul som innehåller en funktion som slår ObxT6 (jag har bara stött på OB med sexor), där x kan matas in som argument. Man ska därmed få ut ett resultat för slaget, men också har alternativet att få data om alla tärningar som slagits, så att man kan kontrollera att det hela gått rätt till.

Det är möjligt att det hela ingår i en större modul av tärningsslags-funktioner som går att använda på olika sätt i samband med rollspel eller andra situationer då en tärning eller fler kan vara bra att ha till hands.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar