Fezten

måndag 7 november 2011

Rebellen och frihetskämpen Guy Fawkes?


Anonymous och Occupy-nätverken är två närbesläktade rörelser som jag inte är med i, och inte i allt sympatiserar med, även om jag uppskattar idén och en hel del av dess resultat. Jag vill alltså inte på något sätt klanka ner på någon av rörelserna. Men jag tycker deras ikonografi och symbolism är en smula missvisande i användandet av Guy Fawkes som symbol.


Guy Fawkes har, inte minst genom filmen V för Vendetta, blivit något av en symbol för rebelliska frihetskämpar. Denna bild har funnits sedan den romantiska författaren William Harrison Ainsworth skrev en väldigt romantiserande roman om honom 1841. Detta var litet av Ainsworths specialitet, sju år tidigare hade han i Rookwood utmålat stråtrövaren och mördaren Dick Turpin som någon slags romantisk figur. Följaktligen fortsatte Fawkes att utmålas som någon slags Zorro-liknande action-figur i bandlitteraturen. Men var verkligen Guy Fawkes en rebell och upprorsman?

När Holland tröttnade och gjorde uppror mot sina spanska härskare i det Habsburgska väldet, under Filip II som uttömde de spanska skattkistorna och införde special-inkvisition, så ledde detta till ett åttioårigt krig - ett krig som holländarna ansåg vara ett frihetskrig. Rebellen och frihetskämpen Guy Fawkes deltog i åttioåriga kriget... på härskaren Spaniens sida.

I november 1605 försökte ett gäng konspiratörer, upprorsmakare, rebeller eller frihetsmakare - vilket man nu föredrar - att spränga det engelska parlamentet i luften. Guy Fawkes var den man fann vaktandes krutet som placerats under byggnaden.

Planen var att krossa det engelska parlamentet och döda kungen för att ersätta honom med en mer välvillig regent, Elizabeth. Syftet var att återinföra katolskt styre, det vill säga att återinföra den gamla ordning som rått i Europa innan reformationen kommit igång med allt vad det innebär.

Under tortyr, som ju var brukligt på den här tiden - och på vissa ställen än idag - avslöjade han sina och sina medkonspiratörers namn.

Med andra ord ligger det nära till hands att tycka att Fawkes var en konspiratör och mindre maktspelare som lierade sig med makten om dess intressen överstämde med hans egna, och som dessutom kom att agera som religiös terrorist - trots att det visade sig att han var en något misslyckad sådan som dessutom fick sina medkonpisatörer i fallet.

Man kan tycka att det är ett något underligt val av symbol för en rörelse. Någon som känner till detta val av figur bättre får gärna meddela mig närmare - handlar det helt enkelt om att Fawkes helt enkelt var en rebell som satte sig upp mot ett mäktigt parlament, oavsett orsaken till detta, eller finns det några andra mer ideologiska tankegångar bakom valet?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar